കുരങ്ങച്ചന്റെ വയലിൻ

malayalam stories for kids

സ്വന്തം കാടു മടുത്തതുകൊണ്ടല്ല കുരങ്ങച്ചന്‍ അടുത്ത കാട്ടിലേയ്ക്കു യാത്രയായത്‌; ആഹാരത്തിനുള്ള വകയൊക്കെ കുറഞ്ഞു …

Read More

നായ വിട്ടുമൃഗമായതെങ്ങനെ

malayalam stories for kids

വളരെ പണ്ട്‌ നായ കാട്ടുമൃഗമായിരുന്നു. വീടുകളിലൊന്നും നായകളെ വളര്‍ത്തുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന്‌ നായയുടെ …

Read More

പുലിയമ്മയും കുറുനരിയും

malayalam stories for kids

പുരോഗമനാശയങ്ങള്‍ ഉള്ള മിടുക്കനും നല്ലവനുമായ ഒരു മൃഗമാണ്‌ ടട്ടുവ കുറുക്കനെന്നാണ്‌ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം. …

Read More

ചിന്‍ഡ്രില

malayalam stories for kids

വളരെ പാവംപിടിച്ചൊരു പെണ്ണായിരുന്നു ചിന്‍ഡ്രില. അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതിനുശേഷം അച്ചന്‍ വീണ്ടും വിവാഹം …

Read More

കുറുനരിയും കുരങ്ങനും

malayalam stories for kids

കാടിനു തൊട്ടടുത്തു താമസിക്കുന്ന കര്‍ഷകനു ധാരാളം ആടുകളുണ്ട്‌. രാത്രിയിലെത്തി അവയെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ്‌ …

Read More

ആമയുടെ ബുദ്ധി

Malayalam stories for kids 14

കരടിയുടെ കൊതി എന്ന കഥയ്ക്കു സമാനമായ മറ്റൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട്‌. വെള്ളത്തിനു ക്ഷാമമുണ്ടാകും …

Read More

കരടിയുടെ കൊതി

malayalam stories for kids

കരടി, പുള്ളിപ്പുലി, കഴുതപ്പുലി, കുറുക്കന്‍, മുയല്‍. ഇത്രയും പേരായിരുന്നു കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം …

Read More