ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ ക്രമത്തിൽ | Planets Name in Malayalam

Planets Name in Malayalam and English

(Planets Name in Malayalam, ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ, Planets Name in Malayalam and English, Planets Name in Order Malayalam, All Planet Names in Malayalam and English) രാത്രി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും തിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രനും നമ്മെ പലപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഈ രണ്ട് ആകാശഗോളങ്ങളേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷതകളും ക്രമത്തിൽ സ്ഥാനവുമുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ ലോകവും നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ അവയുടെ ക്രമവും നമുക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും | Planets Name in Malayalam and English

No.Planet Name in EnglishPlanet Name in Malayalam
1Mercuryബുധന്‍ (Budhan)
2Venusശുക്രന്‍ (Shukran)
3Earthഭൂമി (Bhoomi)
4Marsചൊവ്വ (Chovva)
5Jupiterവ്യാഴം (Vyazham)
6Saturnശനി (Shani)
7Uranusയുറാനസ്‌ (Yuranus)
8Neptuneനെപ്‌ട്യൂണ്‍ (Neptyune)

സൗരയൂഥം | Solar System in Malayalam

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം, എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ, കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ, ധൂമകേതുക്കൾ, മറ്റ് ഖഗോള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ്, അത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും വെളിച്ചവും ചൂടും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നിവയാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത അകലമുണ്ട്.

സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രമം | Planets Name in Order Malayalam

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രമം പലപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് “My Very Educated Mother Just Served Us Nachos” എന്ന വാചകത്തിലൂടെ ആണ്. ഈ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രമം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം. അവ ക്രമത്തിൽ Mercury (ബുധൻ), Venus (ശുക്രൻ), Earth (ഭൂമി), Mars (ചൊവ്വ), Jupiter (വ്യാഴം), Saturn (ശനി), Uranus (യുറാനസ്), Neptune (നെപ്റ്റ്യൂൺ) എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും അതിന്റെ തനതായ സവിശേഷതകളെയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം.

1. ബുധൻ | Mercury Planet Malayalam

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹവും സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതുമാണ് ബുധൻ. ഇത് ഒരു പാറക്കെട്ടുള്ള ഗ്രഹമാണ്, കൂടാതെ കനത്ത ഗർത്തങ്ങളുള്ള ഉപരിതലവുമുണ്ട്. ബുധന് വളരെ നേർത്ത അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല.

2. ശുക്രൻ | Venus Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ, ഇത് പലപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ സഹോദര ഗ്രഹം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കട്ടിയുള്ളതും വിഷലിപ്തവുമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടുള്ള ഗ്രഹമാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഗ്രഹമാണ്. ശുക്രന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല.

3. ഭൂമി | Earth Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗ്രഹവും ജീവനുള്ള ഒരേയൊരു ഗ്രഹവുമാണ് ഭൂമി. ജീവനെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന നേർത്ത അന്തരീക്ഷമുള്ള പാറക്കെട്ടുകളുള്ള ഗ്രഹമാണിത്. ഭൂമിക്ക് ഒരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് ചന്ദ്രൻ.

4. ചൊവ്വ | Mars Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള നാലാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. ഇതിനെ പലപ്പോഴും റെഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കനം കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതവും ഉള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടുള്ള ഗ്രഹമാണിത്. ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്.

5. വ്യാഴം | Jupiter Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം (Vyazham planet). നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണിത്. ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു വാതക ഭീമനാണ് ഇത്.

6. ശനി | Saturn Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആറാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശനി. മനോഹരമായ വളയങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷവും ധാരാളം ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു വാതക ഭീമനാണ് ഇത്. ശനിയുടെ വളയങ്ങൾ ഐസ് കണങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

7. യുറാനസ് | Uranus Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഏഴാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ്. ഇതിനെ പലപ്പോഴും ഐസ് ഭീമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷവും ചരിഞ്ഞതുമായ ഒരു വാതക ഭീമനാണ് യുറാനസ്. ഇത് അതിന്റെ വശത്തേക്ക് കറങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു. യുറാനസിന് നിരവധി ഉപഗ്രഹങ്ങളും റിംഗ് സംവിധാനവുമുണ്ട്.

8. നെപ്റ്റ്യൂൺ | Neptune Planet Malayalam

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എട്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ. സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമാണിത്. കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കാറ്റും ഉള്ള ഒരു വാതക ഭീമനാണ് ഇത്. നെപ്ട്യൂണിന് നിരവധി ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒരു റിംഗ് സംവിധാനവുമുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ | Conclusion

നമ്മുടെ സൗരയൂഥം വിശാലവും ആകർഷകവുമായ സ്ഥലമാണ്. എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു. വലിപ്പം, ഘടന, ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രമം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശാലതയും സങ്കീർണ്ണതയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് “Planets Name in Malayalam” ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ ക്രമത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു.

FAQ on Planets Name in Malayalam

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്?

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രമം എന്താണ്?

സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്?

സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമേത്?