100+ പെൺകുട്ടികളുടെ പേരുകൾ | Malayalam Baby Girl Names

Malayalam Baby Girl Names

(Malayalam Baby Girl Names, Baby Girl Names Malayalam, Pet Names for Baby Girl, Baby Girl Names in Malayalam, Kerala Baby Girl Names) നിങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞിന് അനുയോജ്യമായ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആവേശകരവും അതിശയകരവുമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ചോയ്‌സുകൾ ചുരുക്കുന്നതും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാതാപിതാക്കളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആത്യന്തിക ഗൈഡിൽ, പെൺകുട്ടികളുടെ പേരുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. ക്ലാസിക് പേരുകൾ മുതൽ ആധുനിക ട്രെൻഡുകൾ വരെ, നല്കാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ച പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

Popular Malayalam Baby Girl Names

 • ആശ
 • അശ്വിനി
 • അവന്തിക
 • ഭദ്ര
 • ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
 • ഭവ്യ
 • ബിന്ദ്ര
 • ബിറ്റി
 • ബിനിറ്റ
 • ബിനില
 • ബിജി
 • ബീന
 • ബാല
 • ഭാവന
 • ബിന്റ
 • ഭാഗ്യ
 • ബിൽഷാ
 • ബ്ലെസി
 • ഭൂമിക
 • ബിനീഷ
 • ബ്രിജിത്ത
 • ഭാഗ്യശ്രീ
 • സിയാ
 • സിനി
 • കരോളിൻ
 • സെലിൻ
 • ചന്ദ്ര
 • ചക്കി
 • ചിഞ്ചു
 • ചിന്നു
 • ചിത്ര
 • ചാന്ദിനി
 • ചരിത
 • ചന്ദന
 • ചിന്മയ (Malayalam Baby Girl Names)
 • ചിപ്പി
 • ചാരു
 • ചാരുലത
 • ദയ
 • ദീപ
 • ദീപിക
 • ദീപ്തി
 • ദേവിക
 • ദേവകി
 • ധാര
 • ധാത്രി
 • ദിവ്യ
 • ദൃശ്യ
 • ദുർഗ്ഗാ
 • ദേവു
 • ദിൽഷ
 • ദ്രുവ
 • ഡയാന
 • ധ്വനി
 • ദർശന
 • ഇഷ
 • എലീന
 • ഈശ്വരി
 • ഫന
 • ഫെബ
 • ഫെനി
 • ഫിദ
 • ഫൈസ
 • ഫർഹ
 • ഫർഹാന
 • ഫെബിന
 • ഫെമിന
 • ഫർസാന
 • ഫൗസീന
 • ജീന

Malayalam Baby Girl Names with Meaning

NameMeaning
ആമിശക്തമായ
അനുകൃപ, സൗന്ദര്യം
അഭയഭയമില്ലാത്ത
അദിതിദൈവങ്ങളുടെ അമ്മ
അഖിലപൂർണ്ണമായ
അൽക്കചുരുണ്ട മുടിയുടെ പൂട്ട്
അളകനന്ദകുറ്റമറ്റ
അംബപാർവതി
അംബുജതാമര
അംശുളതെളിഞ്ഞതായ
ആമോദസന്തോഷം
അമിതപരിധിയില്ലാത്ത
അമൃതഅമൃത്
അനിറ്റകൃപ
അമൂല്യഅമൂല്യമായ
അനന്യസമാനതകളില്ലാത്ത
ആനന്ദിതസന്തോഷം
അഞ്ചിതആദരിക്കപ്പെടുന്നവൾ
അഞ്ചലിവഴിപാട്
അഞ്ചുഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൾ
അനീഷതുടർച്ചയായ
അങ്കിതകീഴടക്കി, ഒരു മുദ്ര, ചിഹ്നം
അനുപമഅതുല്യമായ, സമാനതകളില്ലാത്ത
അനുരാധഒരു തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം
അനുരാഗിണിപ്രിയപ്പെട്ട
അനുശ്രീസുന്ദരി
അനുഷമനോഹരമായ പ്രഭാതം, ഒരു നക്ഷത്രം
അപർണ്ണപാർവതി
അരുണപ്രഭാതത്തെ
അരുണിമപ്രഭാതത്തിന്റെ തിളക്കം
ആർഷപ്രത്യാശ

Traditional Malayalam Baby Girl Names

 • ലക്ഷ്മി
 • ലിപിത
 • ലോചന
 • മാല
 • മാളു
 • മായാ
 • മേഘ
 • മീന
 • മിലി
 • മിനി
 • മാഗി
 • മലർ
 • മൈന
 • മഞ്ജു
 • മങ്ക
 • മറിയ
 • മെഹൽ
 • മെഹ്നാ
 • മിസ്ബാ
 • മിസ്‌ന
 • മുദ്ര
 • മഹിക
 • മലീഹ
 • മാനവി
 • മമ്ത
 • മറീന
 • മൗസം
 • മേദിനി
 • മേഹന
 • മിനിഷ
 • മോഹിനി
 • മുനിയാ
 • മഹീമ
 • മിഷാനാ
 • മൃദുല
 • നിയ (Malayalam Baby Girl Names)
 • നേഹ
 • നിമാ
 • നിമ്മി
 • നമിത
 • നന്ദ
 • നന്ദിത
 • നർമദ
 • നിധി
 • നിദ്ര
 • നിത്യ
 • നൈന
 • നീതു
 • നാൻസി
 • നസ്‌നി
 • നിധ
 • നളിനി
 • നമന
 • നന്ദന
 • നന്ദിനി
 • നവമി
 • നിഹാന
 • നികിത
 • നിത്യ
 • നതാഷ
 • നസീമ
 • നീലിമ
 • നീരജ
 • നാജിയ
 • നികിന
 • നിർമ്മയ
 • നയൻ‌താര
 • ഓമിക
 • ഓമന
 • ഓവിയ
 • ഓഷിക
 • ഊർമിള
 • പാറു
 • പിയ
 • പദ്മ
 • പമ്പ
 • പായൽ
 • പിങ്കി
 • പൊന്നു
 • പൂജ
 • പ്രേമ
 • പ്രീത
 • പൂർവ
 • പദ്‌മ
 • പൂനം
 • പൂർണ്ണ
 • പ്രഭ
 • പ്രെയ്‌സി
 • പ്രവ്യ
 • പ്രീതി
 • പ്രീത
 • പവിത്ര
 • പ്രിയങ്ക
 • പ്രിൻസി
 • പൂർണിമ
 • പ്രബിത
 • പ്രസന്യ
 • പ്രസീത
 • റിയ
 • രാഗ
 • രാഗി (Malayalam Baby Girl Names)
 • റാണി
 • രേഹ
 • റീമ
 • റോജ
 • റോമ
 • റൂബി
 • രാധ
 • രതി
 • രസ്ന
 • രെഹ്‌ന
 • റീബ
 • രാഖി
 • രേഖ
 • രേണുക
 • രേവതി
 • റോഷിനി
 • രോഹിണി
 • റീനു
 • റിൻസി
 • റിങ്കി
 • റിഷ
 • റോസി
 • രംഭ
 • രശ്മി
 • റസിയ
 • റെസിക
 • റഫീന
 • റജീന
 • രഞ്ജിത
 • രഞ്ജിഷ
 • റിതിക

Kerala Baby Girl Names in Malayalam

 • സബ
 • സബിത
 • സഫ
 • സന
 • സേതു
 • സിബി
 • സിമി
 • സോഫി
 • സോണി
 • സബ്ന
 • സൈന
 • സഞ്ജു
 • സന്ധ്യാ
 • സാനിയ
 • സാറാ
 • സാഷി
 • സതി
 • സീന
 • സീത (Malayalam Baby Girl Names)
 • ഷീന
 • സ്നേഹ
 • ഷിജി
 • ശില
 • ഷൈനി
 • ഷൈല
 • സിൻസി
 • സ്മിത
 • ശോഭ
 • സോണിയ
 • ശ്രീജ
 • സുബി
 • സൂര്യ
 • സുസ്മയ
 • സ്വര
 • സഫാന
 • ഷിബി
 • സിതാര
 • ശാലിനി
 • സ്വേതാ
 • ശ്രേയ
 • സാന്ദ്ര
 • സരിക
 • സൗമ്യ
 • ഷർഫ
 • ഷൈന
 • സെഹ്ല
 • സാഷാ
 • ഷീജ
 • ഷീല
 • ഷെറിൻ
 • സെലിൻ
 • ഷേർലി
 • ശിൽന
 • സിയോണ
 • ശിശിര
 • സ്‌മൃത
 • സ്നേഹൽ
 • സെമിനാ
 • സറീന
 • ശ്രീന
 • ശ്രുതി
 • സുബിന
 • സുനിത
 • സുറുമി
 • സ്വപ്ന
 • സ്വസ്തി
 • സരള
 • സരസ
 • സവിത
 • സീമ
 • സോനാ
 • സുപ്രിയ

Baby Girl Names in Malayalam

 • തപ്തി
 • താര
 • ടിനു
 • ടിയ
 • ടാനിയ
 • തരള
 • താര
 • ടിൻസി
 • ടിസി
 • ട്രീയ
 • തനിമ
 • തരുണി
 • തരുണി
 • തെൻസി
 • തിലക
 • ട്രീസ
 • തുളസി
 • തീർത്ത
 • തൃഷ
 • തന്മയി
 • തുഷാര
 • തങ്കം
 • ഉമ
 • ഉൽക്ക
 • ഉണ്മ
 • ഉഷ
 • ഉദയ
 • ഉമയ
 • ഉത്തര
 • ഉഷമ
 • ഊർമിള
 • ഉണ്ണിമായ
 • വാണി
 • വിജി
 • വൈഗ
 • വല്ലി
 • വരദ
 • വീണ
 • വിദ്യ
 • വിധു
 • വിമല
 • വമിക
 • വനിത
 • വർഷ
 • വിദ്ധി
 • വിദ്യ
 • വിദിത
 • വിജന
 • വിജയ
 • വിനയ
 • വിനിറ്റ
 • വിയോന
 • വൃന്ദ
 • വന്ദിനി
 • വല്ലിക
 • വൈഷ്‌ണ
 • വരിഷ
 • വൈശാഖി
 • വിസ്‌മൃത
 • യാമി
 • യാഷി
 • യാമിക
 • യാമിനി
 • യമുന
 • യുക്തിക
 • യാഷിനി
 • സിയ
 • സാറാ
 • സിന
 • സാര
 • സിറീന

Variety Names for Baby Girl in Malayalam

 • ജീവ
 • ജീന
 • ജിസ്ന
 • ഗൗരി
 • ഗിസ്‌ല
 • ഗീത
 • ഗീതു
 • ഗോപിക
 • ഗൗതമി
 • ഗൗരിക
 • ഗായത്രി
 • ഗ്രീഷ്മ
 • ഹന്ന
 • ഹരിപ്രിയ
 • ഹേമ
 • ഹിര (Malayalam Baby Girl Names)
 • ഹിത
 • ഹർഷ
 • ഹണി
 • ഹനിക
 • ഹർഷി
 • ഹബീബ
 • ഹേമന്തി
 • ഹൃദയ
 • ഹർഷിത
 • ഹൃതിക
 • ഇന്ദു
 • ഇന്ദുജ
 • ഇന്ദിര
 • ഐറിൻ
 • ഇർഷാന
 • ഐശ്വര്യ
 • ജാനു
 • ജെനി
 • ജിനി
 • ജൂലി
 • ജൈന
 • ജൽസ
 • ജാൻസി
 • ജാനകി
 • ജെസ്സി
 • ജിലി
 • ജിസ്ന
 • ജിഷ
 • ജിസ്മി
 • ജോയ്‌സി
 • ജോസ്‌ന
 • ജ്യോതി
 • ജൂലിയ
 • ജഹാന
 • ജെയ്‌ഷ
 • ജാസ്മിൻ
 • ജായിനി
 • ജിംഷാ
 • ജുമാന
 • ജസീല
 • ജസീല
 • ജോനിഷ
 • കല
 • കാജൽ
 • കജോൾ
 • കല്ലു
 • കന്യാ
 • കാവ്യ
 • കുശി
 • കീർത്തി
 • കാർത്തിക
 • കീർത്തന
 • കത്രിന
 • കൃപ
 • കുഞ്ഞി
 • കുഞ്ചി
 • കമല
 • കെസിയ
 • കൃഷ
 • കല്യാണി
 • കരീന
 • കാശിക
 • കീർത്തി
 • കമല (Malayalam Baby Girl Names)
 • കാമാക്ഷി
 • കോകില
 • കുസുമ
 • ലാലി
 • ലത
 • ലീന
 • ലെന
 • ലൈസി
 • ലിമ
 • ലിസ
 • ലക്‌സി
 • ലച്ചു
 • ലൈക
 • ലസ്യ
 • ലിൻസി
 • ലിൻഡ
 • ലക്ഷ്യ
 • ലൈല
 • ലതിക
 • ലേഖ
 • ലീല
 • ലിപിക
 • ലോന
 • ലിൻഷ
 • ലോലിറ്റ

Pet Names for Baby Girl in Malayalam

 • അമ്മു
 • അച്ചു
 • പൊന്നു
 • കുക്കു
 • കിച്ചു
 • ചിക്കു
 • ചിന്നു
 • മിന്നു
 • മാളു
 • അക്കു
 • ഉണ്ണി

Also Read: Malayalam Baby Boy Names

FAQ on Malayalam Baby Girl Names

Malayalam Baby Names നെ കുറിച്ചുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു..

Where can I find the best baby girl names in Malayalam?

What are the popular pet names for girls in Malayalam?