പുലിയമ്മയും കുറുനരിയും

malayalam stories for kids

പുരോഗമനാശയങ്ങള്‍ ഉള്ള മിടുക്കനും നല്ലവനുമായ ഒരു മൃഗമാണ്‌ ടട്ടുവ കുറുക്കനെന്നാണ്‌ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം. …

Read More

ചിന്‍ഡ്രില

malayalam stories for kids

വളരെ പാവംപിടിച്ചൊരു പെണ്ണായിരുന്നു ചിന്‍ഡ്രില. അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതിനുശേഷം അച്ചന്‍ വീണ്ടും വിവാഹം …

Read More

കുറുനരിയും കുരങ്ങനും

malayalam stories for kids

കാടിനു തൊട്ടടുത്തു താമസിക്കുന്ന കര്‍ഷകനു ധാരാളം ആടുകളുണ്ട്‌. രാത്രിയിലെത്തി അവയെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ്‌ …

Read More

ആമയുടെ ബുദ്ധി

Malayalam stories for kids 14

കരടിയുടെ കൊതി എന്ന കഥയ്ക്കു സമാനമായ മറ്റൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട്‌. വെള്ളത്തിനു ക്ഷാമമുണ്ടാകും …

Read More

കരടിയുടെ കൊതി

malayalam stories for kids

കരടി, പുള്ളിപ്പുലി, കഴുതപ്പുലി, കുറുക്കന്‍, മുയല്‍. ഇത്രയും പേരായിരുന്നു കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം …

Read More

സിംഹവും കുറുക്കനും

malayalam stories for kids

“വേട്ടയാടുന്നതില്‍ അങ്ങാണല്ലോ മിടുക്കന്‍. മിടുക്കന്‍ എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ അങ്ങയെ കാണുന്നതുപോലെയാണ്‌. ഏറ്റവും മിടുക്കന്‍ …

Read More

സെരക്കിയിലെ ഇരട്ടകള്‍

malayalam stories for kids

ഒന്നുപോലിരിക്കുന്ന രണ്ടുണ്ണികള്‍ പിറന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക്‌ സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല. ഒപ്പം ദുഃഖവും. ദുഃഖമുണ്ടായതിനുള്ള കാരണം …

Read More