ഇസാഫ് ബാങ്ക് ലോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | ESAF Bank Loan Details Malayalam

ESAF Bank Loan Details Malayalam
ESAF Bank Loan Details Malayalam

(ESAF Bank Loan Details Malayalam, ഇസാഫ് ബാങ്ക് ലോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ESAF Loan Malayalam, ESAF Bank Loan Details in Malayalam) വ്യക്തികൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും വായ്പാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ESAF സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്. വൈവിധ്യമാർന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, വ്യക്തിഗത, ബിസിനസ്, ഭവന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ തേടുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി ESAF ബാങ്ക് ഉയർന്നു.

നിങ്ങൾ ESAF ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലഭ്യമായ വിവിധ ലോൺ ഓപ്ഷനുകൾ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, പലിശ നിരക്കുകൾ, ഫീസ്, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ESAF ബാങ്കിന്റെ ലോൺ ഓഫറുകൾ, അവയുടെ സവിശേഷതകൾ, ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ഗൈഡ് ഞങ്ങൾ നൽകും. ESAF ബാങ്കിന്റെ ലോൺ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് വായിക്കുക.

ഇസാഫ് ബാങ്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ | ESAF Bank Details in Malayalam

സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമാണ് ESAF സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്. ESAF മൈക്രോഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് (പി) ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായാണ് 1992-ൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത്. കാലക്രമേണ, പാൻ-ഇന്ത്യ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കായി ഇത് പരിണമിച്ചു.

ESAF സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ, കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, ആവർത്തന നിക്ഷേപങ്ങൾ, വായ്പകൾ, ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തികളുടെയും ബിസിനസ്സുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ബാങ്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ESAF സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രധാന മേഖലകളിലൊന്ന് അതിന്റെ വായ്പാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ, ബിസിനസ് വായ്പകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ, കാർഷിക വായ്പകൾ, ഭവനവായ്പകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വായ്പകൾ ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മത്സരാധിഷ്ഠിത പലിശ നിരക്കുകൾ, ഫ്ലെക്സിബിൾ തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷനുകൾ, വേഗത്തിലുള്ള വായ്പ വിതരണം എന്നിവയോടൊപ്പം, സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ESAF ബാങ്ക് വിശ്വസനീയമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ESAF ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വായ്പകളുടെ തരങ്ങൾ | Types of Loans Offered by ESAF Bank

ESAF ബാങ്ക് അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യത്യസ്‌ത സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിരവധി വായ്പാ ഓപ്‌ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ESAF ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള വായ്പകൾ ഇതാ:

 1. വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ
 2. ബിസിനസ് ലോണുകൾ
 3. ഭവന വായ്പകൾ
 4. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ
 5. കാർഷിക വായ്പകൾ

ESAF പേഴ്സണൽ ലോൺ | ESAF Personal Loan Details in Malayalam

മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ, വിവാഹങ്ങൾ, യാത്രകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ESAF ബാങ്ക് വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ESAF വ്യക്തിഗത വായ്പകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

ESAF ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ലോൺ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ലളിതവും ലളിതവുമാണ്, ഏതാനും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

1. ലോൺ തുക: നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ESAF ബാങ്ക് 10,000 രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2. പലിശ നിരക്ക്: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറും മറ്റ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ESAF വ്യക്തിഗത വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 14.5% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

3. ലോൺ കാലാവധി: ഇഎസ്എഎഫ് വ്യക്തിഗത വായ്പകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് 60 മാസം വരെ ലോൺ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

4. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: ഒരു ESAF വ്യക്തിഗത ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (ESAF Personal Loan Eligibility) പാലിക്കണം:

 • നിങ്ങൾ ഒരു ശമ്പളക്കാരനോ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കണം.
 • നിങ്ങൾക്ക് 21-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ വരുമാനം രൂപ ആയിരിക്കണം. ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 10,000 രൂപയും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 1 ലക്ഷം.
 • നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

5. ആവശ്യമായ രേഖകൾ: ഒരു ESAF പേഴ്സണൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പോലുള്ള ഐഡി പ്രൂഫ്
 • പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള വിലാസ തെളിവ്
 • ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ പോലുള്ള വരുമാന തെളിവുകൾ
 • വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ (ബാധകമെങ്കിൽ)

6. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ: ESAF ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ESAF ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ESAF വ്യക്തിഗത വായ്പയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്, ഏതാനും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

7. തിരിച്ചടവ് ഓപ്‌ഷനുകൾ: ESAF വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്‌ലി ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്റുകളിലൂടെ (ഇഎംഐകൾ) തിരിച്ചടയ്ക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ-ഡെബിറ്റ് വഴി അടയ്ക്കാം.

ESAF ബിസിനസ് ലോണുകൾ | ESAF Business Loans Details in Malayalam

സംരംഭകരെയും ബിസിനസ്സ് ഉടമകളെയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ESAF ബാങ്ക് നിരവധി ബിസിനസ് ലോൺ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ESAF ബിസിനസ് ലോണുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

1. ലോൺ തുക: നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ബിസിനസ് ആവശ്യകതകളും അനുസരിച്ച് ESAF ബാങ്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 കോടി രൂപ വരെ ബിസിനസ് ലോണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2. പലിശ നിരക്ക്: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറും മറ്റ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് ESAF ബിസിനസ് ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 12.5% ​​മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

3. ലോൺ കാലാവധി: ESAF ബിസിനസ് ലോണുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് 84 മാസം വരെ ലോൺ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സുഖകരമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ മതിയായ സമയം നൽകുന്നു.

4. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: ഒരു ESAF ബിസിനസ് ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം:

 • നിങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബിസിനസ് സ്ഥാപനമോ ആയിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് Rs. 10 ലക്ഷം.
 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ വിന്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

5. ആവശ്യമായ രേഖകൾ: ഒരു ESAF ബിസിനസ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പോലുള്ള ഐഡി പ്രൂഫ്
 • പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള വിലാസ തെളിവ്
 • ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ പോലുള്ള വരുമാന തെളിവുകൾ
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ GST സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലുള്ള ബിസിനസ്സ് തെളിവ്
 • ബിസിനസ് പ്ലാൻ, ലോൺ പ്രൊപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാറ്ററൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ (ബാധകമെങ്കിൽ) പോലുള്ള മറ്റ് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ

6. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ: ESAF ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ESAF ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ESAF ബിസിനസ് ലോണിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്, ഏതാനും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

7. തിരിച്ചടവ് ഓപ്‌ഷനുകൾ: ESAF ബിസിനസ് ലോണുകൾ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്‌ലി ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്റുകളിലൂടെ (ഇഎംഐ) തിരിച്ചടയ്ക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ-ഡെബിറ്റ് വഴി അടയ്ക്കാം.

ESAF ഭവന വായ്പകൾ | ESAF Home Loans Details in Malayalam

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ESAF ബാങ്ക് ഭവന വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ESAF ഹോം ലോണുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

1. വായ്പ തുക: നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും വസ്തുവിന്റെ മൂല്യവും അനുസരിച്ച് ESAF ബാങ്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 കോടി രൂപ വരെ ഭവന വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2. പലിശ നിരക്ക്: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറും മറ്റ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് ESAF ഹോം ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് പ്രതിവർഷം 7.75% മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

3. ലോൺ കാലാവധി: ESAF ഹോം ലോണുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് 30 വർഷം വരെ ലോൺ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സുഖകരമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ മതിയായ സമയം നൽകുന്നു.

4. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: ഒരു ESAF ഹോം ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം:

 • നിങ്ങൾ ഒരു ശമ്പളക്കാരനോ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കണം.
 • നിങ്ങൾക്ക് 21-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ വരുമാനം രൂപ ആയിരിക്കണം. ശമ്പളമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 10,000 രൂപയും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 1 ലക്ഷം.
 • നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരിലോ സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലോ ആയിരിക്കണം.

5. ആവശ്യമായ രേഖകൾ: ഒരു ESAF ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് പോലുള്ള ഐഡി പ്രൂഫ്
 • പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള വിലാസ തെളിവ്
 • ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ പോലുള്ള വരുമാന തെളിവുകൾ
 • വിൽപ്പന കരാറുകൾ, ഒരു പട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ നികുതി രസീതുകൾ പോലെയുള്ള സ്വത്ത് രേഖകൾ
 • ബിൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള NOC പോലുള്ള മറ്റ് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ (ബാധകമെങ്കിൽ)

6. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ: നിങ്ങൾക്ക് ESAF ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ESAF ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിച്ചോ ESAF ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്, ഏതാനും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

7. തിരിച്ചടവ് ഓപ്‌ഷനുകൾ: ESAF ഹോം ലോണുകൾ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്‌ലി ഇൻസ്‌റ്റാൾമെന്റുകളിലൂടെ (ഇഎംഐ) തിരിച്ചടയ്ക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ-ഡെബിറ്റ് വഴി അടയ്ക്കാം.

ESAF വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ | ESAF Education Loan Details in Malayalam

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ESAF ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ട്യൂഷൻ ഫീസ്, പരീക്ഷാ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ്, മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ESAF വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളുടെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇതാ:

1. വായ്പാ തുക: ESAF ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ പഠനത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയും വിദേശപഠനത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷകന്റെ ആവശ്യകതയും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വായ്പ തുക തീരുമാനിക്കുന്നത്.

2. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി: ESAF വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെയാണ്, ഇത് അപേക്ഷകന്റെ ലോൺ തുകയും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും അനുസരിച്ചാണ്. ഇഎംഐ (ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്‌ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ) വഴി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

3. പലിശ നിരക്കുകൾ: ESAF ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾക്ക് മത്സര പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വായ്പാ തുക, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി, അപേക്ഷകന്റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്.

4. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: ഒരു ESAF വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, അപേക്ഷകൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഉള്ള ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കണം. അപേക്ഷകന് വായ്പയ്‌ക്ക് ഈട് നൽകുന്ന ഒരു സഹ-വായ്പക്കാരനും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

5. ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ: ഒരു ESAF വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ, അപേക്ഷകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം;

 • സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവേശന കത്ത്
 • യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ
 • സഹ-വായ്പക്കാരന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ്
 • കൊളാറ്ററൽ സുരക്ഷാ രേഖകൾ (ബാധകമെങ്കിൽ)
 • അപേക്ഷകന്റെയും സഹ-വായ്പക്കാരന്റെയും ഐഡന്റിറ്റിയും വിലാസ തെളിവും

6. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ: നിങ്ങൾക്ക് ESAF ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ESAF ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിച്ചോ ESAF ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്, ഏതാനും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

ESAF കാർഷിക വായ്പകൾ | ESAF Agriculture Loan Details in Malayalam

ഇസാഫ് ബാങ്ക് കർഷകർക്കും കർഷകർക്കും കൃഷിക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കാർഷിക വായ്പകൾ നൽകുന്നു. ഭൂമി, വിത്ത്, വളം, കീടനാശിനികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നികത്തുന്നതിനാണ് ഇസാഫ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക വായ്പ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ESAF കാർഷിക വായ്പകളുടെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇതാ:

1. വായ്പാ തുക: ഇസാഫ് ബാങ്ക് കർഷകർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ കാർഷിക വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷകന്റെ ആവശ്യകതയും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വായ്പ തുക തീരുമാനിക്കുന്നത്.

2. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി: ESAF കാർഷിക വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 12 മുതൽ 60 മാസം വരെയാണ്, ഇത് അപേക്ഷകന്റെ ലോൺ തുകയും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും അനുസരിച്ച്. ഇഎംഐ (ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്‌ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ) വഴി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

3. പലിശ നിരക്കുകൾ: കാർഷിക വായ്പകൾക്ക് ഇസാഫ് ബാങ്ക് മത്സര പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വായ്പാ തുക, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി, അപേക്ഷകന്റെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്.

4. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: ഒരു ESAF കാർഷിക ലോണിന് അർഹത നേടുന്നതിന്, അപേക്ഷകൻ ഒരു കർഷകനോ കർഷകനോ ആയിരിക്കണം, കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സ്. ലോൺ അപേക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷനും അപേക്ഷകൻ നൽകണം.

5. ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ: ഒരു ESAF കാർഷിക ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം:

 • ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും വിലാസത്തിന്റെയും തെളിവ്
 • ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ തെളിവ്
 • കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ്
 • വാങ്ങേണ്ട ഉപകരണത്തിനോ മെറ്റീരിയലിനോ ഉള്ള വില